Những tác phẩm typography khắc gỗ xuất sắc

Th8 16, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

Hôm nay mình xin giới thiệu một dự án typography từ gỗ ván mỏng được khắc âm bản (khoét lỗ, giữ lại chữ)

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Comments are closed.