Những chữ ký tuyệt đẹp trong lịch sử của những người nổi tiếng

Th8 14, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

Tổng thống Mỹ Obama, tỷ phú Donald Trump… là những người có chữ ký đẹp nhất trong lịch sử.

R6xi3jP.jpg

Chữ ký đẹp nhất trong lịch sử của John Hancock – Ảnh: ST

Tổng thống Mỹ Obama, tỷ phú Donald Trump… là những người có chữ ký đẹp nhất trong lịch sử.

oIXmQ5z.jpg

Comments are closed.