Nhanh tay download 7 ebook có ích để nâng cao kỹ năng Typography

Th8 14, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

Chúng ta đều đồng ý rằng nội dung là khía cạnh quan trọng nhất của một website. Và trong hầu hết trường hợp, nội dung của website được trang trí bằng các chữ (Type). Do đó, là một Designer, để tạo ra một thiết kế đẹp điều quan trọng là bạn phải nắm vững Typography. Kreative đã tổng hợp cho các bạn 7 ebook (PDF) miễn phí để bạn nâng cao kĩ năng Typography của mình.

Dưới đây là phần giới thiệu sơ qua về 7 ebook này do Kreative biên soạn

NqxOYS3.jpg

Meet Your Type sẽ giiúp bạn vượt qua những trở ngại chung, và giữ cho con tim bạn đập vì một tình yêu đích thực:Typography​

leER3kh.png

Better Font Stacks – Sự so sánh toàn diện về sự kết hợp giữa cách loại font với nhau.​

uWcYuBS.jpg

The Typographer’s Glossary là tập hợp các thuật ngữ chuyên môn của Typography.​

d1k08pI.jpg

The Elements of Typographic Style Applied to the Web – Với mục đích giảm bớt những thắc mắc về typography trong thiết kế web, quyển sách được xây dựng để từng bước nắm vững các nguyên tắc trong quyển ‘The Elements of Typographic Style’ của Robert Bringhurst, giải thích việc làm thế nào để thực hiện được từng nguyên tắc dựa trên các kỹ thuật sẵn có trong HTML/CSS.​

EEgpQwE.jpg

Type Classification – ebook này được tại ra để giúp bạn nắm được sự phân loại của kiểu chữ thành 10 loại rõ ràng. Đây là nền móng cơ bản mà bạn cần để học sâu hơn về typoraphy và bất kì designer nào cũng nên biết rõ các loại chữ cơ bản.​

Oz9uRAB.jpg

The Right Font for the Job – quyển ebook 9 trang này sẽ dạy bạn cách chọn font phù hợp bằng cách minh họa 4 cách chính mà các font được thể hiện khác nhau.​

qFXfBbE.jpg

Comments are closed.