Một số typo độc đáo

Th8 21, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

#1: “Ánh Nắng Của Anh”
[​IMG]
#2: “Đã Từng Vô Giá”
[​IMG]
#3: “Phía Sau Một Cô Gái”
[​IMG]
#4: “Yêu 5”
[​IMG]
#5: “Yêu Là Tha Thu”
[​IMG]
#6: “Hẹn Một Mai”
[​IMG]

Comments are closed.