Chia se 585 tác phẩm typo từ TYPOGRAPHYinspired

Th8 14, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

Mình mới tổng hợp tất cả các ảnh, tác phẩm typo có vẽ tay, vẽ máy từ typographyinspired. Tất cả gồm 585 ảnh đã chọn lọc.

Mình mới tổng hợp tất cả các ảnh, tác phẩm typo có vẽ tay, vẽ máy từ typographyinspired. Tất cả gồm 585 ảnh đã chọn lọc.
Demo:
[​IMG]
dewuCfV.jpg
jZCypyP.jpg
ucFssOa.jpg
MYc4oO1.jpg
Uu5C4iy.jpg
9dmBuJl.jpg
1UKIxvD.jpg
80GsETn.jpg
FoalYXh.jpg
19OsCwy.jpg

Comments are closed.