Cách để viết nhanh hơn, đẹp hơn mà không lo mỏi tay

Th8 14, 2018
TYPOGRAPHY
0 0

Từ tiểu học, chúng ta đã được thầy cô dạy viết chữ, nhưng khi lên trung học, khối lượng bài giảng quá nhiều khiến chúng ta chạy đua để viết nhanh hơn, nhiều hơn nhưng chữ lại xấu hơn và mỏi tay hơn, tại sao?

Vì từ lúc nhỏ, thầy cô và phụ huynh chỉ chú ý vào HÌNH DÁNG CHỮ và quên mất: Làm sao để viết nhanh? Làm sao để viết đều? Làm sao để viết lâu không mỏi? Cầm bút sao để làm được điều đó

Từ tiểu học, chúng ta đã được thầy cô dạy viết chữ, nhưng khi lên trung học, khối lượng bài giảng quá nhiều khiến chúng ta chạy đua để viết nhanh hơn, nhiều hơn nhưng chữ lại xấu hơn và mỏi tay hơn, tại sao?

Vì từ lúc nhỏ, thầy cô và phụ huynh chỉ chú ý vào HÌNH DÁNG CHỮ và quên mất: Làm sao để viết nhanh? Làm sao để viết đều? Làm sao để viết lâu không mỏi? Cầm bút sao để làm được điều đó?

SSSIAhy.jpg
8Bgn8kS.jpg
daoSN90.jpg
7RahjQf.jpg
pyby7Wc.jpg
rG6NuJf.jpg
9YNRjPy.jpg
OB1yLb8.jpg
qOrMuIl.jpg
33Aur67.jpg
Ysaeq2K.jpg

Comments are closed.