Tham khảo: Tổng hợp các tutorial hướng dẫn hiệu ứng chữ băng tuyết

Th8 22, 2018
Photoshop
0 0

Sau đây là 1 list các bài tutorial hướng dẫn hiệu ứng chữ băng tuyết rất thích hợp cho không khí giáng sinh! Bạn nào có thời gian rảnh thì dịch lại 1 số bài chia sẻ lên diễn đàn cho những ai không rành tiếng Anh tiện học hỏi nhé :D

Adding snow effect on text in Photoshop
[​IMG]

Snow Spray Paint Effect in Photoshop
[​IMG]

Snow on Text Photoshop Tutorial
[​IMG]

Candy Text with Snow in Photoshop
[​IMG]

3D Cartoon Snow Text Effect in Photoshop
[​IMG]

Christmas candy cane text with snow effect in Photoshop
[​IMG]

Winter text effect with icicles and snow in Photoshop
[​IMG]

Photoshop Snow Text Effect
[​IMG]

Glossy snow globe text effect in Photoshop
[​IMG]

Create a white snow text effect in Photoshop
[​IMG]

Christmas Snow Photoshop Text Effect (bài này đã được dịch tiếng Việt rồi, các bạn click vào đây xem nhé)
[​IMG]

Comments are closed.