Tài liệu: Share bộ video hướng dẫn xử lý ảnh hậu kỳ từ cơ bản đến chuyên nghiệp

Th8 22, 2018
Photoshop
0 0
[Tutorial] Workshop hướng dẫn Xử ký ảnh – hậu kỳ ảnh khá bài bản cho bạn từ mới bắt đầu cho tới chuyên nghiệp – Với hơn 5h video – WORKSHOP REALISTIC COMPOSITIONS (BASICS) – $ 93.00

HvkOGP6.jpg
01-Introduction-00.10.00 min
02-Essentials before the shoot-00.10.00 min
03-Shooting the models-00.05.00 min
04-Opening and processing the raw files-00.04.45 min
05-Shooting the models-00.05.00 min
06-Cutting out the models and place them into the scene-00.05.00 min
07-Shadows-01.24.00 min
08-Dodge and Burn and the 3D feeling-00.30.00 min
09-Color correction-00.09.30 min
10-Adjusting the image and the finishing touch-00.42.00 min
11-End of workshop -00.00.00 min

Tải về:

Comments are closed.