Hướng dẫn Thiết kế 1 tấm nền Festival hình trái tim

Th8 21, 2018
Photoshop
0 0

Trong bài TUT này , tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thiết kế 1 tấm nền Festival hình trái tim trong photoshop cs5 .. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thêm 1 layer style , vẽ trái tim với pen tool , áp dụng Brush .. Nào , chúng ta bắt đầu thực hành .. 
Kết quả cuối cùng

[​IMG]Đây là File PSD cho thím nào ko hiểu : http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/NjkxOSsxNzIzNDQ5OQ==

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo ra một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS5 với 1920px kích thước 1200px (chế độ màu RGB) ở độ phân giải 72 pixels / inch. Nhấp vào Thêm một biểu tượng layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.
[​IMG]
Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc dừng lại như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor..
[​IMG]
Chúng tôi đã có nền tiếp theo:
[​IMG]
Tiếp theo tạo một layer mới và chọn một brush cứng từ công cụ Brush Tool (B).
[​IMG]
Sử dụng brush để vẽ vòng tròn nhỏ màu F00202 #. Áp dụng các brush với một Brush Size khác nhau và giá trị Opacity khác nhau.
[​IMG]
Sau đó bắt đầu vẽ hình trái tim, chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập chế độ vẽ trên Shape Layer trong thanh Options và vẽ hình tiếp theo như được hiển thị..
[​IMG]
Nhấp vào Thêm một biểu tượng layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.
[​IMG]
Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc dừng lại như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.
[​IMG]
Chúng tôi đã có hình tiếp theo:
[​IMG]
Nhân đôi lớp layer được thực hiện cuối cùng và bỏ Gardient Overlay. Chọn Path Selection Tool (A) để chọn đường dẫn như được hiển thị.
[​IMG]
Nhấn Alt + Shift và sử dụng các mũi tên bên phải trên bàn phím để di dời một bản sao con đường nhỏ.
[​IMG]
Chọn đường dẫn bằng cách sử dụng công cụ Path Selection Tool (A) và sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl + T) để làm cho nó nhỏ hơn.
[​IMG]
Chọn Subtract from shape area trên Options bar. Bằng cách này , ta sẽ cắt phần giữa của trái tim
[​IMG]
Sau đó, thay đổi màu sắc của layer trắng.
[​IMG]
Chèn mặt nạ trên cùng một lớp bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round của màu đen.
[​IMG]
Sử dụng brush để vẽ trong mặt nạ để ẩn các khu vực kế tiếp trên lớp chính xác theo cùng một cách từ bên dưới.
[​IMG]
Tạo một layer mới và chọn brush Soft Round được áp dụng trước khi sơn trên bề mặt của tim. Màu của brush # С50404.
[​IMG]
Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và click giữa các lớp của bàn chải và lớp chứa của tim trong bảng Layers để tạo ra một mặt nạ clipping.
[​IMG]
Chúng ta có hình dưới
[​IMG]
Nhân đôi lớp layer đầu tiên và bỏ gardient overlay. Sử dụng lệnh Free transform (Ctrl + T), chúng ta có thể di chuyển layer của bản sao trên cùng một vị trí từ bên dưới.
[​IMG]
Chèn mặt nạ trên lớp bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round của màu đen.
[​IMG]
Vẽ trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn các khu vực kế tiếp trên tim như nó được hiển thị dưới đây.
[​IMG]
Chọn công cụ Pen Tool (P), thiết lập chế độ vẽ Shape Layer trong thanh Options và vẽ hình tiếp theo như được hiển thị.
[​IMG]
Thiết lập Fill là 0% cho layer này và bấm vào Thêm một biểu tượng layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers để chọn Gradient Overlay.
[​IMG]
Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc dừng lại như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.
[​IMG]
Chúng ta có hình dưới
[​IMG]
Chèn mặt nạ trên lớp bằng cách chọn Add layer mask trên phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity đến 40% trong thanh Options). Vẽ trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn các khu vực kế tiếp trên lớp nổi bật vì nó được thể hiện dưới đây.
[​IMG]
Chúng ta có hình dưới
[​IMG]
Tạo 1 group ( nhấn Ctrl+G) Kéo tất cả các layer trung tâm (nhấn nút Ctrl để chọn các lớp cần thiết và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào Tạo một biểu tượng nhóm mới từ phần dưới cùng của bảng Layers). Nhân đôi group và nhấn Ctrl + T để làm cho nó nhỏ hơn và nghiêng nó theo cùng 1 cách thể hiện như hình dưới 
[​IMG]
Vẽ bóng cho trái tim . Trong trường hợp này, tạo một layer mới và chọn brush Soft Round màu đen (Opacity – 20%).
[​IMG]
Sử dụng brush để tạo một điểm theo trái tim.
[​IMG]
Sử dụng lệnh Free transform (Ctrl + T), chúng ta có thể kéo dài theo chiều ngang lớp tại chỗ.
[​IMG]
Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tải brush cho Adobe Photoshop, đặt tên là: light_brushes_2. Sao chép tập tin bàn chải để thư mục C: \ Program Files \ Adobe \ Adobe Photoshop \ Presets \ Brushes .. Link tải brush : http://www.adobetutorialz.com/content_images/AdobePhotoshop/ART-D/tutorial577/brushes_615.rarTạo một layer mới và load các brush được tải về, chọn brush tiếp theo từ light_brushes_2 bộ: 
[​IMG]
Sử dụng brush này để vẽ ngôi sao nhỏ màu trắng
[​IMG]
Tạo 1 lớp Curves và kéo như hình dưới
[​IMG]
Ta có hình sau
[​IMG]
Chọn công cụ Horizontal Type (T). Chọn một phông chữ, kích thước và màu sắc trong bảng điều khiển Character.
[​IMG]
Nhập text : Valentine’s Day
[​IMG]
Nhấp vào Thêm một biểu tượng layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.
[​IMG]
Click vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập màu sắc dừng lại như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.
[​IMG]
Chúng ta có hình sau
[​IMG]

Comments are closed.