Kiến thức cơ bản về Transform bạn cần biết

Th8 14, 2018
Khác
0 0

Phân biệt free transform và transform seclection

1. transform và hoạt động
Transform là một lênh được tạo ra để bao quanh lấy đối tượng hoặc vùng chọn, khi người dùng gọi đến nó với tác dụng là co kéo hay thay đổi kích thước của một đối tượng, hay vùng chọn bất kì trong photoshop, transform giúp hỗ trợ người dùng giúp họ có thể thay đổi, kích thước trong quá trình cắt ghép đối tượng, dựng phối cảnh trong thiết kế và nhiều tác vụ khác trong những trường hợp khác nhau khi làm việc với photoshop.
Transform trong photoshop được chia làm 3 loại đó là free transform, transform selection và text – transform. Ngoài ra trong mỗi một trường hợp cụ thể khác nhau mà chúng ta có các lệnh hỗ trợ cho transform khác nhau trong photoshop

2. free transform trong photoshop
lệnh free transform là một lệnh giúp cho người dùng có thể co kéo hay thay đổi hình dạng cũng như kích thước của đối tượng bất kì trong photoshop, lênh này được gọi ra bằng cách vào trong thư mục edit chọn free transform hoặc phím tắt của nó là ctrl + T.

3. transform selection là lệnh giúp cho người dùng biết đổi hình dạng cũng như kích thước của vùng chọn. lựa chọn lệnh này bằng cách chọn đến công cụ tạo vùng chọn bất kì, click chuột phải vào khu vực vùng chọn chọn transformselection, để co kéo và thay đổi hình dạng cũng như kích thước của vùng chọn.
Video hướng dẫn chi tiết

Comments are closed.